เทปอลูมิเนียมฟอยล์ เวนแพค 242

Venpac 242 เทปอลูมิเนียมฟอยล์ ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่มีความเหนียว เคลือบด้วยกาว Acrylic Emulsion Base ที่มีคุณสมบัติเพิ่มแรงยึดเกาะเหมาะสำหรับติดรอยต่อของฉนวนใยแก้ว ใยหิน  แบบม้วน/  แผ่น ชนิดติดอลูมิเนียมฟอยล์ ในงานหุ้มท่อแอร์ดักท์ และงานติดตั้งฉนวนที่ผนังหรือใต้หลังคา
มาตรฐาน  ASTM D 1000- 88
ขนาด    กว้าง 2”    2 ½”   และ 3” ยาว   45 เมตร