เทปอลูมิเนียมฟอยล์ เวนแพค 240

Venpac 240 เทปอลูมิเนียมฟอยล์ ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่มีความเหนียว เคลือบด้วยกาว Acrylic Solvent Base ที่มีคุณสมบัติเพิ่มแรงยึดเกาะ เหมาะสำหรับติดรอยต่อของฉนวนใยแก้ว ใยหิน แบบม้วน  ชนิดติดอลูมิเนียมฟอยล์ที่ใช้ในการหุ้มท่อแอร์ดักท์รวมถึงงานติดรอยต่อของฉนวนใยแก้ว  ใยหิน  แบบท่อชนิดติดอลูมิเนียมฟอลย์ที่ใช้ในงานหุ้งท่อน้ำร้อน  ท่อสตรีม
มาตรฐาน  ASTM D 1000- 88
ขนาด   กว้าง 2”    2 ½”   และ 3”   ยาว   45 เมตร